Göç ve (...) Etkİnlİğİ

28 - 29 Kasım'da İzmİr Mİmarlık Merkezİ'nde

Tasarım Günlükleri olarak yürüteceğimiz etkinlikte; Tasarımcılar ve Sosyal Bilimciler bir araya getirilerek "Göç" temasıyla ortak atölye çalışması yapılacak.

slider image

ETKİNLİK PROGRAMI

Etkİnlİk programı daha sonra açıklanacaktır.

Yapılacak etkinliğin ilk günü, mevcut tema ile ilgili temeli sağlamlaştırmak için söyleşiler yapılacak, ikinci gününde ise bu doğrultuda bir atölye çalışması yürütülecek. Etkinlik programı netlik kazandığında blog üzerinden açıklanacaktır.

slider image

Söyleşİler

Ön bİlgİ edİnmeye yarayacak söyleşİler

Etkinlikte farklı meslek disiplinlerinden hocalarımız mevcut tema doğrultusunda, yapılacak atölye çalışması için konuşma yapacak.

slider image

Beyİn Fırtınası !

Mİmarlık Merkezİnİ Beyİn Kasırgası Vuracak !

Konu hakkında ön bilgi edindikten sonra katılımcılardan oluşturulan karma gruplarla bir üretim sürecine gireceğiz.

slider image

Söyleşiler

Etkinlikte Söyleşi Yapacak Konuşmacılar.

team member

Yrd.Doç.Dr. Şafak Topuzkanamış

Temel alanı Anayasa Hukuku olan Şafak Topuzkanamış, DEÜ Hukuk Fakültesi fakültesinde yardımcı doçent olarak görevine devam etmektedir. Etkinlikte Kimlik, Kolektif Bellek ve Göç temel başlıkları üzerinden söyleşi yapacaktır.

team member

Yrd.Doç.Dr. Ela Gökalp Aras

Gediz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi olan Yrd.Doç.Dr. Ela Gökalp Aras, Etkinlikte Uluslararası göç odaklı sunum yapacaktır. Aynı zamanda zorunlu göç, emek göçü, düzensiz göç gibi kategorilere de tarihsel açıklamalarında yer verecektir.

team member

Yrd.Doç.Dr. Pelin Karakuş

Gediz Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi olan Pelin Karakuş, etkinlikte Göç ve İzmir: Kültürel ve mekansal deneyimler konulu bir söyleşi yapacaktır.

team member

Y. Mim. Naciye Çıracı Yücel

Gediz Üniversitesi öğretim görevlisi olan Naciye Çıracı Yücel, söyleşisinde mekân ve fikir üretiminde tasarımcı olarak göç ve beraberinde getirdiği kavramları, dönüşüm ve değişime sebep olan anahtar kelimeleri/konuları tanımlayıp irdeleyecektir. Konuşma anahtar kelimelerin/konuların göç ve sonrasında yaşanan durumlar ve sorunlar için gerçekleştirilecek çözüm üretimlerde, farklı disiplinler ile mimarlık ve tasarımın nasıl işbirliği yapabileceğini tartışmayı hedeflemektedir.

Ön Bilgilendirme Merkezi

Makaleler, Konu ile ilgili Belgeseller, Analizler v.b.

project

Vatan Olan Gurbet

Yayımcı
Tarih19 Kasım 2015
KategoriKitap

Vatan Olan Gurbet  elli yıllık süreçte, Almanya’da yedi ay süren ve iki yüze yakın Türkiyeli’yle yapılan görüşmeler üzerinden pencereler açan bir çalışma. 82 milyonluk Almanya nüfusunun 2,7 milyonunu oluşturan Türkiyelilere dair bir tabloyu tek bir kitapta eksiksiz olarak çizmek hiç kuşkusuz mümkün değil. Bu çalışma, yarım yüzyıldır bu ülkeyi gurbetten vatana dönüştürenlerin doğrudan tanıklıklarına odaklanarak, bu alandaki bilgi birikimine farklı bir katkıda bulunmayı amaçlıyor.

project

Göçler Çağı

”Göçler Çağı adlı yapıtta Stephen Castles ve Mark J. Miller göç sürecini küresel bir çerçevede ele almakta, yeni ve eski göç alan/veren ülkelerin siyasalarını eleştirel bir gözle irdelemektedirYazarlar, günümüz ve geleceğin yeni eğilimlerini nüfus bilimi, uluslararası çatışmalar, güvenlik ve ulusal çıkarlar gibi ölçütlerle değerlendirirken, aynı zamanda sorunu çokkültürlülük, kimlik, vatandaşlık hakları açısından felsefî bir bakışla tartışmaktadırlar.”

project

Kentler ve Göçler

Yayımcı
Tarih6 Kasım 2015
KategoriKitap

Verimli Akdeniz Havzası, tarih boyunca çeşitli uluslararası göç hareketlerine sahne olmuştur.
Düzenli (yasal) göç olgusunun yanı sıra, özellikle düzensiz (yasadışı) göç hareketleri bugün Avrupa Birliği ülkelerinde de çeşitli tartışmalara neden olmaktadır.

project

Gelecekteki Halep

Yayımcı
Tarih5 Kasım 2015
KategoriFilmBelgesel

Suriyenin en büyük kenti Halep. Savaştan önce neredeyse 4 milyon insanın yaşadığı kent. Kentteki insanların neredeyse yarısı savaşta hayatını kaybetti yada mülteci olarak başka ülkelere göç ettiler. Kısa film 13 yaşındaki Muhammed’in daha iyi bir gelecek için küçük yüreğinde taşıdığı kocaman umutlarını ele alıyor.

project

Ellis Island

Yayımcı
Tarih3 Kasım 2015
KategoriFilmBelgesel

Film, günümüzün en can alıcı meselesi olan göçmenliği ve göçü, ABD’nin bu anlamda sembolü olan Ellis Island üzerinden ele alıyor.Kısa film, oyuncu Robert De Niro’yu, yeni bir hayat peşinde bir mülteci olarak, bir zamanlar mültecilerin uğrak yeri olan Ellis Adasında, sanatçı JR’ın kendi enstalasyonlarıyla seyirciye sunuyor.

project

Uzun Yol Meçhul Ülke

Yayımcı
Tarih31 Ekim 2015
KategoriFilmBelgesel

Yola çıkma sebepleri farklı olsa da ulaşmak istedikleri yer aynı:Avrupa!Barış, ekmek ve hürriyet yolunda kesişme noktaları Türkiye birçoğunun.. İnsan tacirlerine büyük paralar ödeyerek Ege kıyılarından Yunan adalarına çoluk çocuk, genç yaşlı demeden ölümüne bir deniz yolculuğu yapıyorlar. 20 günden 40 güne kadar süren Türkiye’den Avrupa’ya yapılan bu çileli yolculuğun 10 gününe  Zaman gazetesi tanıklık ediyor.

project

Zorunlu Göç Anlatıları

YayımcıÖzlem Yağız,Yıldız Amca,Emine Erdoğan,Necla Saydam
Tarih21 Ekim 2015
KategoriKitap

Malan barkırın (evlerini yüklediler) iki kelimenin ardındaki koskoca acılar, yükler, yaşanmışlıklar… Doğunun kuytu köşelerinden farklı yerlere açılan zorunlu hayatların hikayeleri. Kitabın ev sahipleri evlerini, yaşamlarını, anılarını, hangi zorluk, şiddet, acı içerisinde terk etmek zorunda bırakıldıklarını anlatıyor. Mezopotamya’nın kalbi kırık binbir çeşit renkteki insanının acılarla, sıkıntılarla dolu zorunlu göç hikayeleri derinlemesine bir analiz incelemesi ile okura sunulmuş….

project

Kaplumbağalar da Uçar

YayımcıBehmen Kubadi
Tarih12 Eylül 2015
KategoriFilmBelgesel

ABD işgalinden sonra Irak-Türkiye sınırındaki Kürt Mülteci kampında mayın toplayarak hayatlarını sürdürmeye çalışan çocukları anlatan film;sığınmacı mülteci çocukların yaşanmışlıklarını, masumiyetlerini, yıkımlarını belge niteliğiyle ele alıyor. Çocukların içinizi acıtacak hüznü, korkuları, hayat mücadeleleri hayata baktığımız pencereleri değiştirecek ders niteliğinde …

project

Göç ve Yoksulluk

YayımcıMim Sertaç TÜMTAŞ, Cem ERGUN
Tarih12 Eylül 2015
KategoriMakale

Geçmişte salt iki mekân arasında yer değişim süreci olarak algılanan göç olgusu, bugün ekonomik ve toplumsal yapı üzerindeki etkileri noktasında çok daha derin ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Bu tartışmaların başında ise göçün kente etkisi ve göçmenlerin yeni yerleşim yerlerine sosyo-ekonomik uyumu gibi sorunlar yer almaktadır. Bu tartışmaların başında ise göçün kente etkisi ve göçmenlerin yeni yerleşim …

project

Almanya’ya Hoşgeldiniz

YayımcıYasemin Şamdereli
Tarih12 Eylül 2015
KategoriFilmBelgesel

1960’lı yıllardaki Almanya’ya yapılan işçi göçlerini ele alan  film;işçi  olarak Almanya’ya göç eden bir aile prototipi üzerinden Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin yaşadığı kimlik bunalımı, asimilasyon, entegrasyon ve uyum sorunlarını göçün 50 . yılında beyaz perdeye mizahi bir dille taşımış.

project

Uluslararası Göç

YayımcıAbdurrahman YILMAZ
Tarih12 Eylül 2015
KategoriMakale

İnsanlık tarihiyle beraber toplumlar kimi zaman savaş, sürgün, afetler vb. durumlar yüzünden “zorunlu” olarak, kimi zamanda, daha iyi yaşam koşulları elde etmek umuduyla “gönüllü” olarak göç ettiler. Bu göçler sırasında kültürün maddi ve manevi öğeleri de taşındı ve farklı kültürlerden insanlar karşılıklı olarak birbirlerinin hayatlarını etkilediler.

 • project

  Vatan Olan Gurbet

  Kitap

 • project

  Göçler Çağı

  Kitap

 • project

  Kentler ve Göçler

  Kitap

 • project

  Gelecekteki Halep

  FilmBelgesel

 • project

  Ellis Island

  FilmBelgesel

 • project

  Uzun Yol Meçhul Ülke

  FilmBelgesel

 • project

  Zorunlu Göç Anlatıları

  Kitap

 • project

  Kaplumbağalar da Uçar

  FilmBelgesel

 • project

  Göç ve Yoksulluk

  Makale

 • project

  Almanya’ya Hoşgeldiniz

  FilmBelgesel

 • project

  Uluslararası Göç

  Makale

Katılımcı Gruplar

Yapılacak Etkinliğe Katılacak Meslek Dalları

service box

Tasarım

service box

Sosyal Bilimler

service box

Hukuk

Son Yazılar

Etkinlik İle İlgili Son Yazılara Buradan Ulaşabilirsiniz.

 • 19 Kasım 2015

  Vatan Olan Gurbet

  Kökleri daha eskilere uzansa da, Almanya'ya Türk işçi göçü, resmen 1961'de yapılan iş gücü alım antlaşmasıyla başlamıştı. Aradan geçen yarım yüzyılda, Almanların "konuk işçi"lerinden bir bölümü geri dönerken, büyük bölümü…
 • 18 Kasım 2015

  Etkinlik Programı

 • Günümüzde uluslararası nüfus hareketleri ikili ve bölgesel ilişkileri, güvenliği, ulusal kimliği ve egemenliği etkileyerek dünya genelinde ülkeleri ve toplumları yeniden biçimlendiriyor. Artık uluslararası göç olgusu küreselleşme sürecinde kilit bir öneme…
 • 6 Kasım 2015

  Kentler ve Göç

  Verimli Akdeniz Havzası, tarih boyunca çeşitli uluslararası göç hareketlerine sahne olmuştur. Düzenli (yasal) göç olgusunun yanı sıra, özellikle düzensiz (yasadışı) göç hareketleri bugün Avrupa Birliği ülkelerinde de çeşitli tartışmalara neden…

More Posts

Bize Ulaşın

İzmir Mimarlık Merkezi konumu ve İletişim Formu

Loading map...

Yaz Bize

Please enter name.
Please enter valid email address.
Please enter your comment.

Alsancak Mh. 1474. Sokak No:9 Alsancak 35220 Konak/İzmir

Sosyal Medyada Buralardayız...