alamanya

Almanya’ya Hoşgeldiniz. Willkommen in Deutschland

 

1960’lı yıllardaki Almanya’ya yapılan işçi göçlerini ele alan  film;işçi  olarak Almanya’ya göç eden bir aile prototipi üzerinden Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin yaşadığı kimlik bunalımı, asimilasyon, entegrasyon ve uyum sorunlarını göçün 50 . yılında beyaz perdeye mizahi bir dille taşımış.

Göçün ekonomiksel,refah seviyesi gibi birçok noktada aile üzerinde olumlu etkileri olurken diğer taraftan sahip olunan kimliğin bu süreçte asimilasyon etkisi ile yeni jenerasyonlardaki etkilerini ciddi bir şekilde görmekteyiz. İki toplum tarafından ötekileştirilen; fakat iki topluma da ait olan bir kültürün,  renklere boyanmış,kimliksel bir araf yaşayan ailenin göç  hikayesi ,1960’lı yıllar ve günümüz arasındaki süreçle dinamik bir bağlantı kurarken  aynı zamanda göçün ve etkilerinin nasıl bir değişim sürecinden geçtiğini de net bir şekilde anlamamızı sağlıyor.

Bavul

ULUSLARARASI GÖÇ: ÇEŞİTLERİ, NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 1685-1704, ANKARA-TURKEY

Abdurrahman YILMAZ**

ÖZET

İnsanlık tarihiyle beraber toplumlar kimi zaman savaş, sürgün, afetler vb. durumlar yüzünden “zorunlu” olarak, kimi zamanda, daha iyi yaşam koşulları elde etmek umuduyla “gönüllü” olarak göç ettiler. Bu göçler sırasında kültürün maddi ve manevi öğeleri de taşındı ve farklı kültürlerden insanlar karşılıklı olarak birbirlerinin hayatlarını etkilediler. Yeni icatlar ve buluşlar kadar hastalıklar da göçün farklı şekilleriyle bir yerden bir yere taşındılar. Endüstrileşme hareketiyle beraber Batı’da iş gücü açıkları ortaya çıktı ve bu açık “kölelik”, “sözleşmeli işçilik” ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan “planlı göç” gibi farklı göç türleriyle karşılandı. Ancak Batılı ülkeler 1980’li yıllarla beraber işgücü açıklarının kapandığını söyleyerek göç hareketlerine büyük kısıtlamalar getirdiler ve neredeyse imkânsızlaştırdılar. Bununla birlikte, 1980’li yıllardan itibaren artarak, günümüzde Batı ülkelerinin değişen nüfus yapısı ve Batılıların yapmak istemedikleri işler dolayısıyla ortaya çıkan iş gücü açıkları, yasa dışı yollarla göç eden göçmenler aracılığıyla gideriliyor. Oldukça riskli ve zor olan bu göç sürecinde göçmenler bazen kaçakçıların kötü davranış ve istismarlarına maruz kalmakta, bazen de coğrafi koşullara yenik düşerek hayatlarını kaybetmektedirler. Bunların yanı sıra, dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen savaşlar ve iç karışıklıklar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar, mülteci denilen ayrı bir göçmen grubunu oluşturmaktadır. Her ne nedenle yapılırsa yapılsın göç, kaynak, transit ve hedef ülkede bazı etkiler yaratmaktadır. Bu etkilerin çok yönlü ve çok boyutlu bir şekilde ele alınması göçün daha iyi anlaşılabilmesine ve göç ile ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulmasına imkân sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Çeşitleri, Düzensiz Göç, Yasadışı Göç, Transit Göç, Mülteci Göçü, Göçün Nedenler, Göçün Etkileri.

*Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.
** Dr. El-mek: ayilmazz@hotmail.com

İlgili makalenin tamamını indirmek için tıklayın : ULUSLARARASI GÖÇ ÇEŞİTLERİ, NEDENLERİ VE ETKİLERİ